อนุทิน 16803 - คนห้องสมุด

กำลังจะเริ่มอบรมการทำ Km blog เพื่อใช้งานในองค์กร รู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำ (เพราะเราก็ไม่ใช่มืออาชีพหรือ กูรู ทาง KM )กลั่นเอาความคิดออกมา เพื่อใช้กับงานห้องสมุดให้มากที่สุด แต่เนื่องด้วยเวลาที่จำกัดเพียง 3 ชั่วโมง ทำอย่างไรจะให้เห็นภาพและประโยชน์ของ KM  ความคิดที่ได้อาจจะฟุ้งกระจายเกินปลาย จับ ๆๆๆ ประเด็นไว้ มากไปก็ไม่ดี น้อยไปก็แย่ แล้วอย่างไหนหละคือพอเหมาะ คงต้องดู input->proceess->Output => Outcome ที่ต้องการแล้วหละ ไม่เช่นนั้นเละแน่ๆ ฮิฮิ

เขียน 30 Jul 2008 @ 15:49 ()


ความเห็น (0)