อนุทิน 167991 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ป้ายจุดบริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. จังหวัดตราด :จุดลงทะเบียน พอ.สว. จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดของหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ถ้าทุกท่านเป็นอาสาสมัคร พอ.สว. จะต้องมาลงทะเบียนที่จุดนี้ ในช่องตารางการออกมาปฎิบัติงาน เพื่อรวบรวมรายชื่อนำส่งมูลนิธิ พอ.สว. นำมาคิดแต้มของการออกหน่วยเพื่อที่จะรับพระราชทานสิ่งของต่อไปความเห็น (0)