อนุทิน 16799 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การถือธุดงค์มีแตกต่างกันตามแต่ลักษณะของจริต

ถ้าจะ "กวนกิเลส" ต้องเลือกธุดงควัตรที่เหมาะสมกับจริตตน

บางคนหนักด้วยกิเลส
บางคนหนักด้วยตัณหา
บางคนหนักด้วยราคะ
บางคนหนักด้วยโมหะ
บางคนหนักด้วยลาภ ยศ เกียรติ และสรรเสริญ

การเลือกถือธุดงควัตรเพิ่มเติมจากเดิมที่ถือเป็นหลักอยู่แล้วนั้น ก็เพื่อกำจัดจุดอ่อนและเพิ่มพลังสติอีกทั้งสมาธิให้กับตน

เมื่อมีศีล แต่จิตยังติดอยู่กับจริตเดิม ๆ ทำให้สติและสมาธิไม่ตั้งมั่น
การกวนจิตให้กิเลสโผล่ แล้วใช้ธุดงควัตรตัดเป็นสิ่งที่เร่งรัดจริตเลว ๆ นั้นให้หมดลงไปได้...

เขียน 30 Jul 2008 @ 15:14 ()


ความเห็น (0)