อนุทิน 167988 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

“โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าเราไม่ติดต่อกัน” HA Motto ถูกใจ

เขียน 22 Apr 2020 @ 22:14 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ติดต่อทาง GTK ปลอดภัยจาก COVID-19 ค่ะ