อนุทิน 167959 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๗๘

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย และก็ไม่ใช่เรื่องยาก…ขึ้นอยู่กับจิตและการกระทำของแต่ละคนว่าจะร่วมมือกันทำมากน้อยเพียงใด…บางคนพูดด้วยความรู้สึก มิได้มองถึงองค์รวมขององค์กร

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)