อนุทิน 167930 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๗๕

สิ่งที่มีบางคนไม่อยากฟังในการเล่าเรื่องของเรา…แต่ก็มีบางคนที่อยากจะฟังเรื่องเล่าจากเรา

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)