อนุทิน 167908 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๗๓

วิชาเข้าใจมนุษย์…เรื่องทุกเรื่องมีสองด้านให้เรามอง และมีเหตุผลในเรื่องนั้นเสมอ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)