อนุทิน 167904 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๙

การปลูกฝังสิ่งต่าง ๆ ในวัยเด็กสำคัญมาก เพราะจะทำให้ทราบว่า เมื่อโตขึ้นนิสัย หรือพฤติกรรมของคน ๆ นั้น เป็นเช่นไร?…บางคนนิสัยดี พฤติกรรมดี เป็นเพราะครอบครัว + สภาพแวดล้อมดี จึงทำให้เป็นคนที่ชอบกระทำดีต่อตนเองและผู้อื่น…แต่บางคนมิใช่ เหตุเพราะ???…มนุษย์มีให้เราได้เห็นอยู่มากมาย…ที่เป็นปัญหาก็เพราะแบบนี้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)