อนุทิน 167898 - อาจารย์ต้น

Assertive (คำคุณศัพท์) = ประพฤติตนด้วยความมั่นใจหรือ แน่วแน่ เช่น

Jack has a very assertive personality.

แจ็คมีบุคลิกเป็นคนแน่วแน่

……….

เขียน 15 Apr 2020 @ 18:56 ()


ความเห็น (0)