อนุทิน 167875 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

“การเรียนรู้นำการศึกษา”

โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

ด้วยหลักดังกล่าว เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำทุกวิถีทาง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เท่าที่สภาพแวดล้อมจะอำนวย โดยที่การตัดสินใจทั้งหมดนับจากนี้ จะตั้งอยู่บนพื้นฐานทั้งหมด 6 ข้อได้แก่

๑. จัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้อง (การเปิดเทอมอาจหมายถึง การเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียนที่บ้าน ทั้งนี้การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผลการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด)

๒. อำนวยการให้นักเรียนทุกคน สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้ แม้จะไม่สามารถไปโรงเรียนได้

๓. ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การเสนอขอช่องดิจิทัล TV จาก กสทช. ทั้งหมด ๑๓ ช่องเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้น สามารถเรียนผ่าน DLTV ได้ ทั้งนี้จะยังไม่มีการลงทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ใด ๆ เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น

๔. ตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ บนพื้นฐานของการสำรวจความต้องการทั้งจากนักเรียน ครู และโรงเรียน ไม่คิดเองเออเอง โดยให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ตั้ง และกระทรวงจะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

๕. ปรับปฏิทินการศึกษาของไทย ให้เอื้อต่อการ “เรียนเพื่อรู้” ของเด็กมากขึ้น
(รวมทั้งมีการปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม โดยเวลาที่ชดเชยจะคำนึงถึงภาระของทุกคนและการได้รับความรู้ครบตามช่วงวัยของเด็ก)

๖. บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และทำให้ท่านได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

จาก รมต.ศธ.

https://www.thansettakij.com/content/429371

คำถาม คือ … คุณคิดว่า โรงเรียนไทยมีเครื่องมือและอุปกรณ์ครบถ้วนทุกโรงเรียนอย่างนั้นเลยหรือ?

โรงเรียนของไทยยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่สูงมาก การจะเน้นให้เรียนแบบออนไลน์ดูเป็นเรื่องยากมาก ลำพังเพียงแค่ให้โรงเรียน หรือ บ้านของเด็กมีเครื่องรับโทรทัศน์และอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม จะมีครบไหม หรือ มือถือ ซิม แท็บเล็ต ไฟฟ้า

ปัญหาการศึกษาไทยหลังโควิด ควรต้องมีอะไรใหม่ ๆ กว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่า

…”

๑๒ เมษายน ๒๕๖๓

ยามดึก

เขียน 12 Apr 2020 @ 22:01 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ประเด็นคือเรื่องความไม่เท่าเทียมระหว่างครอบครัว ตัวเด็ก สภาพแวดล้อม ฯลฯ ครับ เห็นด้วยกับอาจารย์ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อ.ต้น ;)…