อนุทิน 167857 - อาจารย์ต้น

Famished (คำคุณศัพท์) = หิวอย่างถึงที่สุด เช่น

What’s for lunch? I’m famished.

มีอะไรเป็นอาหารเที่ยงบ้าง? ฉันหิวจนตายซากอยู่แล้ว

……….

เขียน 10 Apr 2020 @ 18:45 () แก้ไข 10 Apr 2020 @ 18:46, ()


ความเห็น (0)