อนุทิน 167835 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๗๑

โควิด เข้ามาเยี่ยมเยียนโลก ทำให้เห็นถึงผลการใช้ชีวิตได้ทั้งสองทาง…(ผลบวกและผลลบ)

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)