อนุทิน 167818 - อาจารย์ต้น

Identical (คำคุณศัพท์) = เหมือนกันยังกับแกะ เช่น

The twins are virtually identical.

แฝดมีความเหมือนกันมากๆ

……….

เขียน 07 Apr 2020 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)