อนุทิน 167751 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ฐาน users สำคัญมากค่ะ คณะและมหาลัยควรคิดสร้างฐาน users ทางออนไลน์โดยเร็วค่ะ การเรียนรู้ทุกอย่างคงเป็น new world order ค่ะ ต้องรุกค่ะ ตั้งรับไม่ทันหรอกค่ะ

เขียน 02 Apr 2020 @ 11:43 ()


ความเห็น (0)