อนุทิน 167714 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

หลังจากที่คณะให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนรายงานการปฏิบัติงานออนไลน์ผ่าน google form มาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ส่วนตัวได้อะไร? ได้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การทำงานของตนเองที่ได้ทำไปในแต่ละวัน ทำให้ผลิตภาพด้านการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างแรง เพราะเกิดจากการพิมพ์ตัวอักษรลงไปนั่นเอง

เขียน 30 Mar 2020 @ 10:31 ()


ความเห็น (0)