อนุทิน 167701 - อาจารย์ต้น

Condescending (คำคุณศัพท์) = ประพฤติตนราวกับตนเองดีกว่า, ฉลาดกว่า, สำคัญกว่าคนอื่นๆทั้งหมด เช่น

I hate the way he’s so condescending to his staff!

ฉันเกลียดวิธีที่เขาสำคัญตนเองว่าดีกว่ากับลูกน้องของเขา

………..

เขียน 29 Mar 2020 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)