อนุทิน 167681 - อาจารย์ต้น

Broadminded (คำคุณศัพท์) = เคารพความคิดเห็นหรือพฤติกรรมที่แตกต่างจากตนเอง ใจกว้าง เช่น

Her parents were broadminded, tolerant, and liberal.

พ่อแม่ของหล่อนเป็นคนใจกว้าง, อดทน, และเสรีนิยม

………..

เขียน 28 Mar 2020 @ 06:25 ()


ความเห็น (0)