อนุทิน 167679 - อาจารย์ต้น

การให้สุขภาพถ้วนหน้าแต่ปราศจากการทดสอบถ้วนหน้า การมาถึงในการทดสอบช้าในประเทศไทยอาจค่าใช้จ่ายมากมาย ตอนที่ 2

การตรวจสอบที่จำกัดมีหลายเหตุผล หมอไทยหลายคนไม่ต้องการคนไข้ที่มีอาการเล็กน้อยมาทดสอบ เพราะหากผลเป็นลบ คนไข้จะรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยจากไวรัส ซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้ทางสังคมโดยคนไข้เอง ในขณะที่มีความเป็นจริงที่ว่าผลที่เป็นลบ จะทำให้เชื้อโรคมีคนติดมากขึ้น แต่ข้อเป็นจริงที่ใหญ่กว่านั้นมากคือการแพร่เชื้อโดยที่ไม่ได้วินิจฉัย ความสามารถของไวรัสในการแพร่เชื้อก่อนที่อาการที่หนักขึ้นหมายความว่าผู้คนไม่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านหรืออยู่ในบ้านน้อยครั้ง ถ้าพวกเขาไม่แน่ใจว่าติดเชื้อแล้วเท่านั้น รัฐบาลและสาธารณชนต่างตำหนิเยาวชนที่มีพฤติกรรมทางสังคมที่ไม่รับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันตอนกลางเดือนมีนาคม แต่มันจะสมเหตุสมผลในการสรุปว่าหากเป็นเรื่องง่ายที่มีการทดสอบ พวกวัยรุ่นจะรู้ถึงสถานภาพและเก็บตัวอยู่บ้าน

เหตุผลอีกอันหนึ่งในการทดสอบที่มีอยู่อย่างจำกัดคือความสามารถที่ถูกจำกัดด้วย สิ่งนี้จริงบางส่วน ในขณะที่ประเทศไทยขยายความสามารถในการทดสอบไปยังตัวอย่างเป็นจำนวนหลายพันต่อวัน แต่ความขาดแคลนในเคมีก็เกิดกับห้องทดลองจนไม่สามารถจะตรวจได้ การเตือน 2 เดือนล่วงหน้า ความพยายามคือการผลิตเคมีที่ใช้ตรวจ

อย่างไรก็ตาม กำไรจากการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจยังคงฟุบต่อไป ตอนจุดเริ่มต้นของแพร่กระจาย นโยบายของรัฐบาลคือต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน ในขณะที่ประเทศอื่นๆสั่งห้าม ตอนนี้ประเทศจีนประกาศว่าควบคุมไวรัสได้ในประเทศแล้ว แต่เจ้าหน้าที่พูดว่าพวกเขาเตรียมตัวการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกครั้ง เรื่องเล่าจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทำเนียบรัฐบาลเป็นไปในทำนองว่าประเทศไทยยังไม่เกิดการติดเชื้อในชุมชน (ที่พวกเขาเรียกว่าระดับ 3) การยังคงเรื่องเล่า ถึงแม้ว่าจะขัดแย้งจากสถานการณ์จริงเพียงใดสามารถถูกประเมินได้ว่าเป็นเพียงความต้องกาในการจำกัดผลของคำปฏิญญาทางเศรษฐกิจเท่านั้น

แปลและเรียงโดย

Anthony C. Kuster. Universal coverage without universal testing: Thailand’s delay in access to testing may be costly.

เขียน 27 Mar 2020 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)