อนุทิน 167669 - อาจารย์ต้น

Inane (คำคุณศัพท์) = ไม่ฉลาดมากๆ หรือไม่มีความหมายใดๆ เช่น

He is always making inane remarks.

เขามักจะให้ข้อคิดเห็นหรือพูดที่ไม่ฉลาดเสมอ

………..

เขียน 26 Mar 2020 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)