อนุทิน 167650 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๓

หากเราอายุมากขึ้น…ประสบการณ์มากขึ้น…จะเห็นถึงการเข้าใจในความจริงว่า “โลกนี้…ไม่มีมาตรฐานใด ๆ ทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลง กาลเวลา ข้อตกลงของคนที่อยู่ในสังคมร่วมกันเท่านั้น”

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บริหารตัวเองตามสถานการณ์ละค่ะช่วงนี้

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ คุณหมอธิ…