อนุทิน 167649 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๒

มติ ครม. ประกาศฉุกเฉิน…วันพรุ่งนี้ มอปิดไปจนถึง ๕ เมษายน ๒๕๖๓…วันนี้เคลียร์งานให้จบ แต่ก็ยังมีงานอื่นค้างอีกเพียบ โดยเฉพาะ เรื่องที่ต้องนำเข้าที่ประชุม ฯ ก่อน จึงจะดำเนินการต่อได้อีก…นี่คือ “ปัญหา” ของการทำงานสายปฏิบัติ จะ Video Call ก็ไม่ไหว เอกสารมากมายเพราะเป็นเรื่องของการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ฯ…กำลังหาวิธีบริหารจัดการให้งานออกมาให้ได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)