อนุทิน 167648 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๑

การที่เราเรียนรู้ ด้วยการหมั่นฝึกจิตของตนเองอยู่เสมอ ๆ จะทำให้เราทราบถึงเรื่องราวต่าง ๆ ด้วย “จิตสัมผัส”…ทางที่ค้นพบด้วยตัวของเราเอง เป็นเรื่อง “ปัจจัตตัง” รู้ได้เฉพาะตนจริง ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)