อนุทิน 167640 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๕๘

ชอบแบบ “Self-Education”…ตั้งแต่เด็ก ๆ การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นเรื่องที่ทำให้ตัวเรามีความสนใจ ใฝ่รู้ กระตือรือร้นที่จะเรียน มีความต้องการเรียนตามความถนัดของตนเอง…ในความคิดของฉันคิดว่า “ได้ความรู้ + Competency + Skill” ให้กับตัวเราเต็ม ๆ แต่ต้องฝึกเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ แยกแยะ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องราวด้วยตนเองให้ได้และให้เป็น จึงจะได้รับความรู้ที่แท้จริง สุดท้ายจะนำมาประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวของเราเอง…มิจำเป็นต้องได้รับใบปริญญา…แต่สิ่งสำคัญ คือ ความรู้ ความสามารถที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ๆ กับชีวิตของการทำงาน…เรียกว่า “ตัวเรารู้ตัวของเราดี สามารถสร้างคุณค่าด้วยตัวของเราเอง…นี่กระมัง!!! ที่ทำให้การศึกษายุคนี้ เปลี่ยนไป…ขอบคุณเทคโนโลยี ที่เข้ามาทันก่อนที่ฉันจะตาย คริ ๆ ๆ…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเอง (Self-Study, Self-Education)ความเห็น (0)