อนุทิน 167634 - Wasawat Deemarn

เขียน … ที่บ้าน

“…

เชียงใหม่ประกาศปิดเมือง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ รวมทั้งหมด ๒๒ วัน ดังนั้น น่าจะสามารถเขียนบันทึกได้สัก ๒๒ บันทึกนะ

๑ วัน ต่อ ๑ บันทึก

ไม่นับรวมอนุทินที่น่าจะมากกว่า

…”

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ยามสายของการปิดเมืองวันแรก

เขียน 24 Mar 2020 @ 10:28 ()


ความเห็น (2)

มาแข่งกัน

เขียนเมื่อ 

555