อนุทิน 167615 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๕๒

ความจริง วันนี้กับวันพรุ่งนี้ ต้องเดินทางเข้า กทม. เพื่อนำผลงานวิชาการเข้าร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิใน Case ของที่เสียง ๓ เสียงมีความคิดเห็นต่างกัน แต่เนื่องจาก “โควิด-๑๙” จึงทำให้ต้องงดการเดินทาง หันกลับมาใช้ Video Call เพื่อประชุมกันแทน สำหรับ Case ที่เสียงข้างมากให้ผ่านแล้ว ๒ เสียง…การมีโควิดเข้ามา ก็ทำให้มนุษย์เราต้องปรับตัวเองเพื่อให้อยู่ได้ และให้งานออกมาได้เช่นกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)