อนุทิน 167609 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ความน่าเชื่อใจ (Trust )ประกอบด้วยสามปัจจัย ได้แก่

  1. ความสัมพันธ์ที่ดี
  2. การตัดสินใจที่ดี
  3. ความเสมอต้นเสมอปลาย

อ้างอิง : ผลการเก็บข้อมูลของ ZengerForkman ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาความเป็นผู้นำระดับโลก ผ่านการประเมินผู้นำกว่า 87,000 ราย รวมกว่า 360 ครั้ง

เขียน 22 Mar 2020 @ 21:30 ()


ความเห็น (0)