อนุทิน 167608 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

แอป project management เช่น Asana, Trello ควรนำมาใช้เมื่อต้อง Work from home เพื่อใช้ในการวางแผนงานที่ต้องทำ ใครรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า ดูว่างานอะไรเสร็จแล้วบ้าง และหัวหน้างานอนุมัติ

เขียน 22 Mar 2020 @ 21:28 () แก้ไข 22 Mar 2020 @ 22:04, ()


ความเห็น (0)