อนุทิน 167597 - อาจารย์ต้น

Monitor (คำกริยา) = ดู และให้ความใส่ใจ เช่น

We need to monitor the transaction of smaller deals.

เราจำเป็นต้องเฝ้าดูการซื้อขายในชิ้นส่วนเล็กๆ

………..

เขียน 22 Mar 2020 @ 08:14 ()


ความเห็น (0)