อนุทิน 167571 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๔๘

เป็นคนชอบทำอะไรที่สอนวิธีให้ลูกน้องหาปลา…แต่จะไม่ใช้วิธีให้ปลากิน เพราะเมื่อให้จะมีแต่วันให้แล้วให้อีก…ในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา ได้ทำกองทุนของกองบริหารงานบุคคล เฉพาะของกอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้กู้ยืม ดอกเบี้ยประมาณ ๑ บาทต่อร้อยบาทเป็นการบรรเทาทุกข์ได้ในระดับหนึ่ง…ด้วยการจัดตั้ง บริหารด้วยการตรวจสอบ คือ ผอ.กอง และมีเจ้าหน้าที่ ทำบัญชีการเงิน/บัญชี เช่นการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชี…มีการตรวจสอบทุกเดือน…(ตอนแรก ๆ น้อง ๆ ไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไร…ฉันได้สอน เพราะประสบการณ์เคยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินมา จึงได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด)…ทุกคนก็ไม่เดือดร้อน หากเดือดร้อนก็สามารถใช้เงินกองทุนก้อนนี้ได้เลย…ได้ดอกเบี้ยหักเข้ากองทุน เพื่อใช้จ่ายภายในกอง น้อง ๆ จะได้ไม่ต้องควักเงินซื้อ หรือจ่าย…สำหรับ ผอ.กอง แบบฉัน หากมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงครั้งละ ๕๐๐ บาท…ฉันก็จะไม่ขอรับมาใส่กระเป๋าตนเอง รับและผลักเงินเข้าให้กองทุนของกอง ทำแบบนี้มาหลายปีแล้ว…เพราะการเป็นผู้บริหารระดับกอง จะมีภาระมากมายให้เป็นผู้จ่าย นั่นคือ ภาษีสังคม…เป็นวิธีที่ทำให้ได้แบบนี้ น้อง ๆ และทุกคนในกองก็จะได้ไม่เดือดร้อน ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋า…หากมีบุคลากรภายในกองต้องการอะไร ก็จะใช้เงินจำนวนนี้ดำเนินการร่วมกัน…โปรดอย่ามองว่า “ผู้บริหารทุกคน ทุจริต โกงกินเหมือนกันทุกคน คนที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ส่วนตนก็มีค่ะ”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)