อนุทิน 167565 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๔๔

การอยู่ร่วมกันในสังคม…เราได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายบนโลกใบนี้ มีทั้งเรื่องดี-ไม่ดี ขึ้นอยู่กับใจเรา ตัวเราจะปล่อยวางได้มาก-น้อยเพียงใด

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)