อนุทิน 167564 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๔๓

ช่วงนี้ Mask…Gel…Alcohol ใช้ดีมาก แต่ไม่มีขาย…ราคาแพงสุดโต่ง…แปลกดี มีอะไรให้ได้ดูค่ะ กว่าจะออกหนังสือมาให้เบิกได้ ควักเงินส่วนตัว เงินกอง เพื่อให้บุคลากรในกองได้ใช้เองไปก่อน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)