อนุทิน 16756 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

"the durians fall and the sarungs come up" อืมม... คุณสมบัติที่อาจทำให้ทุเรียนขายดีในระดับนานาชาติ ยิ่งถ้าพบว่าทุเรียนบ้านมีคุณสมบัตินี้เยอะเป็นพิเศษอาจทำให้ราคาดีกว่าทุเรียนพันธุ์เลยก็ได้

มองอีกมุมหนึ่ง แสดงว่าทุเรียนน่าจะเกี่ยวข้องกับระบบเลือด?

เขียน 29 Jul 2008 @ 22:09 () แก้ไข 29 Jul 2008 @ 22:10, ()


ความเห็น (0)