อนุทิน 167549 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ซอฟต์แวร์ตรวจการลอกงานเอกสารของ NECTEC ตัวนี้ ใช้งานกับเอกสารภาษาไทยได้ดีไหมหนอ ไม่เคยลอง http://www.copycatch.in.th/

อ้าวใช้ไม่ได้เหรอ ต้อง “ทำหนังสือขอใช้งานมายังผู้อำนวยการศูนย์ฯ”

เขียน 19 Mar 2020 @ 16:24 () แก้ไข 19 Mar 2020 @ 16:24, ()

คำสำคัญ (Tags) #COVID-19ความเห็น (1)

ด้วยความระลึกถึง อาจารย์จัน…รักษาสุขภาพด้วยนะครับ