อนุทิน 167472 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

Take-home exam ครั้งแรกของนักศึกษา ป.ตรี ปี 3 จำนวน 80 คน มาดูกันต่อไปว่าผลงานจะเป็นอย่างไร สิ่งที่อาจารย์ทุกคนกังวลคือ การลอกข้อสอบ

ห้ามทุจริตในการสอบ ห้ามลอกคำตอบกัน ห้าม copy & paste

การประเมินผล

  1. สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาได้ตรงประเด็น
  2. สามารถนำเสนอข้อมูลความรู้พื้นฐานที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล มีหลักการหรือทฤษฎีที่ชัดเจน
  3. สามารถใชัทักษะการเขียนและการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบด้วยภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
  4. แสดงแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้และเขียนลงในเอกสารอย่างได้ถูกต้อง
  5. มีการจัดเอกสารได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบรายงานอย่างเหมาะสมตั้งแต่หน้าปก สารบัญ หัวเรื่อง เนื้อหา รูปภาพ ตาราง บรรณานุกรม
เขียน 12 Mar 2020 @ 17:41 () แก้ไข 12 Mar 2020 @ 18:58, ()


ความเห็น (3)

วิกฤติโควิทอาจได้นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่นะคะอาจารย์

วันนี้คณะประกาศงดการจัดสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชาแล้วค่ะ คงได้นวัตกรรมค่ะถ้ายอมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะ

เขียนเมื่อ 

สถานการณ์สร้างวีรสตรี ;)…