อนุทิน 167471 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๓๗

ผู้ที่เจริญมรณสติ…”จิตที่ถูกฝึก” จะได้อะไรมากมายกับตัวเราเอง หากเราได้ฟังเรื่องนี้…นางปฎาจารา…

https://youtu.be/OOPgKSbZikE

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=OOPgKSbZikEความเห็น (0)