อนุทิน 167470 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๗๖

พระไตรปิฎก ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เลือกมาบทใดบทหนึ่งที่เหมาะและถูกจริตของตนเอง เมื่อได้แล้วบทอื่น ๆ จะตามมาได้เอง…การฝึกตัวเองให้มีธรรมในใจเสมอ ๆ เพราะการเกิดมาบนโลกมนุษย์ในทุกเรื่องราวที่มีลมหายใจนั้น นั่นคือ การฝึกฝนจิตใจของตนเอง เป้าหมาย คือ “นิพพาน”

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองในการดำเนินชีวิตความเห็น (0)