อนุทิน 167466 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๗๒

นับจากมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ทำให้เราเรียนรู้ในกระบวนการทางความคิดได้มากยิ่งขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)