อนุทิน 167446 - อาจารย์ต้น

Courteous (คำคุณศัพท์) = สุภาพ และให้เกียรติคนอื่นๆ เช่น

The staff are always courteous and helpful.

เจ้าหน้าที่ต้องสุภาพและชอบช่วยเหลือคนอื่นๆเสมอ

………..

เขียน 10 Mar 2020 @ 18:26 ()


ความเห็น (0)