อนุทิน 167429 - อาจารย์ต้น

Versatile (คำคุณศัพท์) = คนที่มีทักษะหลายอย่าง ที่เชี่ยวชาญ เช่น

She is a very versatile actress.

หล่อนเป็นนักแสดงหญิงที่มีทักษะหลายอย่าง

………..

เขียน 08 Mar 2020 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)