อนุทิน 167419 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๘

บางที เราเขียนสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย หวังเพียงเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีการเรียนรู้ ต่อยอด พัฒนา…แต่ก็มีบางคนเข้ามาเพื่อทำลายเจตนาของเราได้เช่นกัน…สิ่งที่ทำ คือ ความระมัดระวัง เพราะที่พบ บางทีส่งข้อความต่าง ๆ มาเพื่อให้ผลทางลบ…ทำให้เห็นและเรียนรู้กับมนุษย์มีหลายเหล่า เจตนาคนละเจตนา…เพียงแต่อย่าใส่ใจ เพราะมันไร้สาระ

เรียนรู้…ได้ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)