อนุทิน 167415 - อาจารย์ต้น

Strangle (คำคุณศัพท์) = ฆ่าใครบางคนด้วยการบีบคอด้วยมือ เชือก ฯลฯ เช่น

The victim had been strangled with a belt.

ผู้เคราะห์ร้ายถูกฆ่าบีบคอด้วยเข็มขัด

………..

เขียน 06 Mar 2020 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)