อนุทิน 167407 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๕

แต่อย่าเอา “ความรู้” ไปคดโกงใคร…จงใชัชีวิตบนความดีงาม

พี่ Sky บอกกับย่าว่า “นาย คือ หมอ”…ในช่วงยุคใส่หน้ากาก ป้องกันโรคโควิด-๑๙…จินตนาการเริ่มฉายแววแล้วลูก นายช่างคิด เหมือนกับพี่ฟ้าครามความเห็น (0)