อนุทิน 167393 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๖๒

“เก่ง”

เก่งแบบไหนที่คนไม่เกลียด…

๑. รู้จักรับฟังความเห็นของผู้อื่น

๒. รู้จักขอบคุณอย่างจริงจัง

๓. รู้จักขอโทษเวลาทำผิด

๔. ไม่ยกตนข่มท่าน หรือดูถูกใคร

๕. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

๖. ยอมรับว่าบางเรื่องตนก็ไม่รู้

๗. ไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว

๘. ให้เกียรติผู้อื่นเสมอ

๙. มีอัธยาศัยดี และรักการแบ่งปัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)