อนุทิน 167378 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๙๕๗

การกระทำดีของคนแต่ละคน…วัดยาก เพราะไม่สามารถบอกแก่ผู้อื่นได้ เนื่องจากทุกคนก็ชอบที่จะชมตนเองว่า “ตนเองดีกว่าผู้อื่น”…แต่ความจริงแล้ว “ความดีของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับการกระทำด้วยตนเอง พร้อมด้วยจิตสำนึกที่ดีในการกระทำในแต่ละเรื่อง จึงสามารถบอกได้ว่า คน ๆ นั้น เป็นคนดีหรือไม่” เวลาที่ผ่านมา การวัดทางด้านคุณธรรม ความดีของคนนั้น เครื่องมือที่ใช้วัดนั้น ค่อนข้างจะวัดได้ไม่ชัดเจน…แม้แต่ในปัจจุบันก็เช่นกัน แต่สำหรับอนาคต คงต้องหาเครื่องมือมาวัด เพื่อให้เกิดความชัดเจนได้มากยิ่งขึ้น…เพราะไม่เช่นนั้นจะทำให้คนที่คิดทำดี เกิดความท้อ ถอดใจในการคิดที่จะทำดีก็เป็นได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)