อนุทิน 167351 - สินชัย

สินชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

修心全靠自己,靠不了别人,
要有堅强的心,堅定的心。

Pinyin :
Xiū xīn quán kào zìjǐ, kào bùliǎo biérén,
yào yǒu jiānqiáng de xīn, jiāndìng de xīn.

อ่านออกเสียง :
ซิว ซิน ฉวน เข้า จิ้อจี่, เข้า ปู้เหลี่ยว เปี๋ยเหริน,
เอี้ยว โหย่ว เจียนเฉียง เตอ ซิน, เจียนติ้ง เตอ ซิน.

แปลเป็นไทย :
ขัดเกลาจิตใจ ต้องอาศัยตัวเองทั้งหมด อาศัยคนอื่นไม่ได้
ต้องมีหัวใจที่แข็งแกร่ง หัวใจที่มั่นคง

สินชัย ผู้แปล
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติคำสอนภาษาจีนของ 心灵法门

#หนีห่าว #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา

เขียน 29 Feb 2020 @ 00:40 () แก้ไข 29 Feb 2020 @ 00:42, ()

คำสำคัญ (Tags) #หนีห่าว#ผิงอัน#มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ#ศาสนากับภาษาความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn สำหรับกำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณ แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช สำหรับกำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ อาจารย์ต้น สำหรับกำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ JJ