อนุทิน 167349 - สินชัย

สินชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปล่อยวาง

放下,就是从烦恼中走出来。

Pinyin :
Fàngxià, jiùshì cóng fánnǎo zhōng zǒu chūlái.

อ่านออกเสียง :
ฝั้งเสี้ย จิ้ว สื้อ ฉง ฝันหน่าว จง โจ่ว ชู หลาย

แปลเป็นไทย :
ปล่อยวาง ก็คือการเดินออกจากความกังวลใจ

สินชัย ผู้แปล
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติคำสอนภาษาจีนจาก 心灵法门

#หนีห่าว #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะ #ศาสนากับภาษา #ผิงอัน #ปล่อยวางความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ คุณ Wasawat Deemarn สำหรับกำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ อาจารย์ต้น สำหรับกำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ ธิ และ หมอ JJ ที่ให้กำลังใจ