อนุทิน 167341 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

นั่งอ่านงานขอเลื่อนระดับให้น้องพยาบาล เตรียมเป็นวิทยากร อ่านจริยธรรมวิจัย ตรวจเครื่องมือวิจัยเป็นงานที่สามารถทำในมุมสงบที่บ้านได้

เขียน 28 Feb 2020 @ 16:37 ()


ความเห็น (0)