อนุทิน #16731

วันนี้ได้ทำหน้าที่เป็นเลขาจัดการประชุมการประกันคุณภาพให้กับสถานศึกษา ผู้เข้าประชุมให้ความสนใจในเนื้อหาที่ วิทยากรมาให้ความรู้เพราะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมาก 

เขียน:

ความเห็น (0)