อนุทิน 16731 - นันทา

นันทา

วันนี้ได้ทำหน้าที่เป็นเลขาจัดการประชุมการประกันคุณภาพให้กับสถานศึกษา ผู้เข้าประชุมให้ความสนใจในเนื้อหาที่ วิทยากรมาให้ความรู้เพราะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมาก 

เขียน 29 Jul 2008 @ 19:31 ()


ความเห็น (0)