อนุทิน 167298 - ภัทราพร เก่าเงิน

การพัฒนาความสามารถการอ่านและเขียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษา พาอ่าน พาเขียนสะกดคำภาษาไทยร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เขียน 25 Feb 2020 @ 06:13 ()

คำสำคัญ (Tags) #ภาษาไทย#เกมการศึกษา#ชุดกิจกรรม#เทคนิค STADความเห็น (0)