อนุทิน 167288


สินชัย
เขียนเมื่อ

รักษ์ปัจจุบัน ลืมอดีต มองอนาคต

我们现在拥有的才是最值得我们珍惜的东西,过去的早已经过去,而未来的还没有得到,所以我们要拥有现在、忘记过去、展望未来,心才会像大海般的宽广无边。

Pinyin :
Wǒmen xiànzài yǒngyǒu de cái shì zuì zhídé wǒmen zhēnxī de dōngxī, guòqù de zǎo yǐjīng guòqù, ér wèilái de hái méiyǒu dédào, suǒyǐ wǒmen yào yǒngyǒu xiànzài, wàngjì guòqù, zhǎnwàng wèilái, xīn cái huì xiàng dàhǎi bān de kuānguǎng wúbiān.

แปลเป็นไทย:
สิ่งที่เราเป็นเจ้าของอยู่ในปัจจุบัน ถึงจะเป็นสิ่งซึ่งมีค่าสมควรแก่การทะนุถนอมดูแลรักษามากที่สุด ที่ผ่านไปแล้วก็ได้ผ่านไปนานแล้ว และที่ยังมาไม่ถึงก็ยังไม่ได้รับ ดังนั้น เราต้องครอบครองสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน ลืมอดีตที่ผ่านไปแล้ว มองไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงด้วยความหวัง ใจถึงจะเหมือนกับเรือที่แล่นอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่ไร้ขอบเขตขวางกั้นใดๆ

สินชัย ผู้แปล
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอขอบคุณคติคำสอนภาษาจีนจาก ebooks.xinlingfamen

หนีห่าว #ผิงอัน #ศาสนากับภาษา #มาเรียนภาษาจีนกันเถอะความเห็น (1)

ขอบคุณ คุณ ลิขิตคุณ Wasawat Deemarn และ คุณ คนท่าชนะ (Thachana Man) สำหรับกำลังใจครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี